Vilket är bästa prepper sidan?

Hur blir man då en prepper?
Det finns många skilda sorters preppare där alla har sina egna tankar ifall vad de förbereder sig för.
Således finns det lika många skilda sätt att ”bli” en preppare.

Vissa kanske bara vill klara sig igenom ett längre strömavbrott medan andra förbereder sin familj att klara av en kärnvapenattack av främmande makt.

Det de flesta kriser och katastrofer har gemensamt är att man behöver föda, vatten, värme och något sätt att kommunicera (eller i alla fall få information på).

I Sverige idag så räknar myndigheterna med att du som välmående person ska kunna klara dig i 72 timmar utan hjälp av utomstående.
Detta för att de som verkligen behöver hjälpen så som äldre och sjuka främst ska kunna få ta del av den undsättning som samhället kan ge.

Samtidigt så finns det INGEN försäkran att man kommer få undsättning efter 72 timmar från en myndighet.

Se Således till att ni har det ni behöver read more i familjen hemma utan att behöva lämna hemmet.

Det ni alltid bör se till är att ha några dagars användning av hemma är vatten, mat, läkemedel, något att värma er med om det är kallt och något sätt att erhålla information från omvärlden på t.ex. en batteridriven FM radio.

Genom att studera denna blogg får du en bra början även om du är novis på prepping!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *